Az egyéni cégnek számos előnye van az egyéni vállalkozással szemben. Előbb persze egyéni vállalkozónak kell lennünk, és csak ezután alapíthatunk egyéni céget. Az alapításon nagy hangsúly van, hiszen míg az egyéni vállalkozói státuszt csak igényelnünk kell, és bejelenteni a megfelelő helyeken addig az egyéni céget alapítani kell, mint minden más cégformát.

Ügyvéd által ellenjegyzet alapító okirat szükséges, és be kell jelenteni a cégbíróságon is. Ha ott bejegyezték, akkor válik működőképessé.

Emellett az egyéni vállalkozói státuszt is meg kell szüntetni, nem elég csak szüneteltetni, egyszerre mindkét forma nem állhat fent. És az sem lehetséges, hogy egyszerre több egyéni cég tulajdonosai legyünk.

Azért is fontos, hogy az egyéni cég alakul, és nem egyéni vállalkozásból válik céggé, mert így nincs jogelődje, ennél fogva jogutódja, vagyis az egyéni cég nem vállal semmilyen felelősséget az egyéni vállalkozós kötelezettségeiért, és a nem teszi lejárttá az elmaradásait sem. Tehát, ha azért alapítunk céget, hogy törlődjön az esetleges adótartozásunk, és a cég vállalja érte a felelősséget, akkor ez nem fog működni.

Mire van szükség az egyéni cég alapításához?

Mivel cégalapításról van szó, természetesen szükség van alapító okiratra. Ezt vagy közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni, és az alapító tagnak, vagyis nekünk alá is kell írni. Az alapító okirat egy alapokmány, az egyéni cég működéséről és gazdálkodásáról szól.

Az alapító okiratot a cégbíróságon be kell jegyeztetni, ami akár 30 nap is lehet, de ha alapító okiratot formanyomtatványon, és elektronikus úton küldünk be, akkor egy-két nap alatt is bejegyezhetik. Az alapító okirat tartalma a jogszabályi kereteken belül szabadon alakítható, de bizonyos dolgokat kötelezően tartalmaznia kell.

Ilyen a cég neve és székhelye, alapító családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, a cég fő tevékenysége és az összes tevékenységi köre, valamint a jegyzett tőke, a tag vagyoni betétjének összege, illetve a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje. Ezen felül a cég alapítója határozza meg, hogy mi kerüljön még bele az okiratba.

Ajánlott írások